Research output

 

 

 

   

Publications in Journals with peer-review system:


Zubkowicz R., 2008: Evaluation of Selected Educational Opportunities of Chimpanzees Pan troglodytes and Pan paniscus Exhibitions in Zoological Gardens [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Horticult. Land. Architect. No 29: 263-272

Zubkowicz R., 2006: Evaluation of Rearrangement and Adaptation of Historic Zoological Gardens for the purpose of Animal Exhibition [Ocena rewaloryzacji i adaptacji zabytkowych ogrodów zoologicznych dla potrzeb eksponowania zwierząt.] [w:] Przyroda i miasto, nr 10 : 342-351

Zubkowicz R., 2006: An attempt to evaluate selected animal exhibitions in zoological garden based on their educational role [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticult. Land. Architect. No 27: 133-142

Zubkowicz R., 2005: Designing agro tourism farms from the point of view of a Landscape Architect and Animal Breeder [Projektowanie gospodarstw agroturystycznych z punktu widzenia architekta krajobrazu i zootechnika] [in:]  Architektura Krajobrazu Nr 3-4: 102-105

Zubkowicz R., Kaleta T., 2005: The investigation concerning evaluation the great apes exhibits – in selected European zoological gardens [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Anim. Sci. No 43: 47-53

Zubkowicz R., 2005: An attempt at indicate factors crucial for adaptation of the selected Siberian tree species (from Altai) applied in landscape architecture in Poland [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Forestry and Wood Technology No 26: 382-388

Zubkowicz R., 2005: Selected problems of organising exhibition areas for common hippopotamus- zoological data [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticult. Land. Architect. No 26: 211-218

Zubkowicz R., Kaleta T., 2004: An attempt to evaluate great apes exhibits in selected European zoological gardens – elaboration of method [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Anim. Sci. No 42: 9-15

Zubkowicz R., 2004: An assessment of exhibition areas fences in zoological gardens on one example [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticult. Land. Architect. No 25: 159-170

Zubkowicz R., 2004: Some problems of the organisation of exposition areas in combined enclosures for the Australia region animals [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticult. Land. Architect. No 25: 149-158

Zubkowicz R., 2004: Czynniki wpływające na tworzenie zasad urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych. [Facts influencing the principles of exhibition organisation within zoological garden] [w:] Przyroda i miasto, nr 8 : 289-302

Zubkowicz R., 2003: Selected problems of organisation of exhibition areas for elephants [w:] Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticult. Land. Architect. No 24: 263-271

Publications in Popular science Journals:


Zubkowicz R., 2007: Ścieżka lecznicza dla południowej części Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Poznajmy Las

Zubkowicz R., 2007: Grądy, Poznajmy Las (w druku)

Zubkowicz R., 2005: To have gorgeous trees [Aby drzewa były piękne].
Ekoświat 10: 46-47

Zubkowicz R., 2004: Riparian woodland and highmoor peatbog. [Łęgi rzeczne i torfowiska wysokie]. Poznajmy Las nr 2: 12-13

Zubkowicz R., 2004: Economic aspect of construction  lawns [Ekonomiczny aspekt zakładania trawników]. Zeszyty komunalne - Funkcjonowanie trawników w miastach. Dodatek do Przeglądu Komunalnego 8 (19): 41-42

Zubkowicz R., 2003: Pine forests [Bory sosnowe]. Poznajmy Las, nr 5: 8-9

Zubkowicz R., 2003: Maintenance of trees, bushes and creepers [Pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy]. Ekoświat, nr 10: 24-25

Zubkowicz R., 2003: Tree surgery [Zielona chirurgia]. Ekoświat, nr 11: 8-9

Zubkowicz R., 2003: Tree pruning [Cięcia drzew]. Ekoświat, nr 4: 16-17

Zubkowicz R., 2003: Therapeutically properties of pine forests. [Działanie terapeutyczne borów sosnowych]. Las Polski, nr5: 17

Zubkowicz R., 2002: Związki litologii z szatą roślinną. Parki Narodowe, nr 3: 26-28

Review and other publications:


Zubkowicz R., 2003: Travel to India -part II [Podróż do Indii cz.II].
Linia Otwocka, nr 34: 12

Zubkowicz R., 2003: Let’s go to India -part I [Jedźmy do Indii cz.I].
Linia Otwocka, nr 33: 12

Zubkowicz R., 2002: Beautiful, dangerous the Caucasus (part 3) – Elbrus dosen’t conquer [Piękny, groźny Kaukaz (część 3) – Elbrus nie ujarzmiony]. Linia Otwocka, nr 49: 9

Zubkowicz R., 2002: Beautiful, dangerous the Caucasus (part 2) [Piękny, groźny Kaukaz (część 2) – Pierwsze zmagania z górami].
Linia Otwocka, nr 48: 16

Zubkowicz R., 2002: Beautiful, dangerous the Caucasus (part 1) – Charms of travel in Russia [Piękny, groźny Kaukaz (część 1) – Uroki podróżowania po Rosji]. Linia Otwocka, nr 47: 17

Zubkowicz R., 1999: Nemurt Dagi. Poznaj Świat, nr 8: 4-10

Reports – deliver paper in conferences:


Zubkowicz R., 2006: Water as main element of landscape of exhibition for animals in zoological gardens [Woda jako główny element krajobrazu ekspozycji dla zwierząt w ogrodach zoologicznych]. Mat. Konf. Ogólnopolska Konferencja Naukowa IX Forum Architektury Krajobrazu: Woda w krajobrazie; Szczecin, 21-23 wrzesień 2006: 53

Zubkowicz R., 2006: Evaluation of Selected Educational Opportunities of Animal Exhibitions in Zoological Garden Based on a Case Study [Ocena wybranych możliwości edukacyjnych ekspozycji dla zwierząt w ogrodach zoologicznych na wybranym przykładzie]. Mat. Konf. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Animals, Zoos and Conservation; Poznań, 8-9 czerwiec 2006: 20-21

Zubkowicz R., 2006: Evaluation of Rearrangement and Adaptation of Historic Zoological Gardens for the purpose of Animal Exhibition [Ocena rewaloryzacji i adaptacji zabytkowych ogrodów zoologicznych dla potrzeb eksponowania zwierząt]. Mat. Konf. Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym; Warszawa, 24-26 kwiecień 2006: 125-126

Zubkowicz R., 2005: Designing agro tourism farms from the point of view of a Landscape Architect and Animal Breeder [Projektowanie gospodarstw agroturystycznych z punktu widzenia architekta krajobrazu i zootechnika]. Mat. Konf. I ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna: Architektura Krajobrazu Wiejskiego – Odnowa wsi; Opole i Kędzierzyn-Kożle, 2-4 czerwiec 2005: 46

Zubkowicz R., 2005: The principles of organising exhibition areas in zoological gardens on the basis of the example of hippotam Ehippopotamus amphibius, or the co-operation between the landscape architect, the breeder animals, and the zoologist in the process of designing and modernising animal enclosures [Zasady urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych na wybranym przykładzie – Hipopotama nilowego Ehippopotamus amphibius – czyli współpraca architekta krajobrazu, zootechnika i zoologa w czasie projektowania, modernizacji wybiegów dla zwierząt]. Mat. Konf. II Międzynarodowa Konferencja: Zwierzęta ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań; Poznań, 24-25 maj 2005: 38-39

Zubkowicz R., 2005: The principles of organising exhibition areas in zoological gardens. Mat. Warsz. What makes a zoo attractive for visitors? - Principles in zoo design, Parco Natura Viva, Verona (Bussolengo), Włochy, 10-11 marec 2005: 7

Zubkowicz R., 2004: The principles of organising exhibition areas in zoological gardens on the basis of the example of Asian elephants (Elephas maximus), or the co-operation between the landscape architect, the breeder animals, and the zoologist in the process of designing and modernising animal enclosures [Zasady urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych na wybranym przykładzie – słoń indyjskie Elephas maximus – czyli współpraca architekta krajobrazu, zootechnika i zoologa w czasie projektowania, modernizacji wybiegów dla zwierząt]. Mat. Konf. I Ogólnopolska Konferencja: Ssaki ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań; Poznań, 27-28 maj 2004: 25-27

Zubkowicz R., 2004: Selected problems of creating and enrichment environment of gorillas Gorilla gorilla living in captivity [Wybrane problemy tworzenia i wzbogacania środowiska goryli Gorilla gorilla żyjących w niewoli]. Mat. Konf. I Ogólnopolska Konferencja: Ssaki ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań; Poznań maj 27-28 maj 2004: 11-13

Posters:


Zubkowicz R., 2005: Selected problems of creating and enrichment environment of orang-utans Pan pygmaeus living in captivity [Wybrane problemy tworzenia i wzbogacania środowiska orangutanów Pan pygmaeus żyjącego w niewoli]. Mat. Konf. Międzynarodowa Konferencja: Zwierzęta ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań; Poznań, 24-25 maj 2005: 60-61

Zubkowicz R., 2006: Evaluation of Rearrangement and Adaptation of Historic Zoological Gardens for the purpose of Animal Exhibition [Ocena rewaloryzacji i adaptacji zabytkowych ogrodów zoologicznych dla potrzeb eksponowania zwierząt]. Mat. Konf. III Międzynarodowa Konferencja naukowa: Animals, Zoos and Conservation; Poznań, 8-9 czerwiec 2006: 48-49

Participation (in symposium without deliver paper):


"Zoo Grün" – Specialist symposium of German zoo gardners held in Schönbrunner Tiergarten in Vienna - 2004.09.17-19

The association “Zoo Grün” (Zoo Green) is a communication platform for staff members of German zoos who are responsible for garden landscaping on the premises. "Zoo Grün" aims to promote the exchange of ideas and experience through regular publications and symposia.

Grants:


Department grant (internal) No 50404070010: Principles of organisation an exhibition area for hippopotamus amphibious in zoological gardens.

Started: 01.04.2005 - Finished: 31.12.2005

Tutor: Dsc. (dr hab.) Antoni Marek Kosmala, prof. WULS-SGGW

Author: Msc. Robert Zubkowicz

Executor organization: Construction and Maintenance Division of Landscape Architecture, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture

Trainings and courses:


Post-graduate studies in improving teaching skills (pedagogical) No: SDP-585/2006