Ceny

 

 

 

   

Projekty koncepcyjne:


ceny uzależnione są od wielkości terenu - działki (cena za 1 m2) :

 • minimalna cena       - 1500 zł

 • do 500 m2                - 4 zł

 • 500 - 1000 m2         - 3 zł

 • 1000 - 2000 m2       - 2 zł

 • 2000 - 5000 m2       - 1,5 zł

 • powyżej 5000 m2     - 1 zł

oraz od programu: + 30 % bogata wersja (duża ilość rabat, kwietników, specjalne konstrukcje, system nawadniający)

Projekt koncepcyjny- skład oferty:

 1. Rzut z góry, wersja plastyczna, kolorowa (na planszy);

 2. Dwie wizualizacje - rysunki perspektywiczne ogrodu (na planszy);

 3. Wykaz drzew, krzewów oraz bylin (poszczególne drzewa i krzewy powyżej 1 m wys. opisane na rzucie, pozostałe rośliny - w wykazie w grupach; wykaz nie zawiera zestawień ilościowych);

 4. Rzut z góry, wersja robocza, cz.-b. (może być na nią naniesiona siatka wymiarowa;

 5. Trzy spotkania w tym: 1 wizja lokalna na terenie działki i 2 w biurze;

Projekty techniczne:

uzależnione są od ilości i stopnia dokładności projektowanych elementów

– około 2,5 zł (cena za 1m2)

 

Koszt budowy ogrodu:

Budowa ogrodu* - 1000 m2

 • projekt ogrodu: 1600 (4600) zł

  • inwentaryzacja: 100 - 500 zł

  • projekt koncepcyjny: 1500 zł

  • projekt techniczny: 2500 zł **

 • kosztorys ofertowy: 500 - 1200 zł

 • oczyszczenie i ukształtowanie terenu: 5 000 - 10 000 zł

 • zbiornik wodny 20 m3 (5 m x 3,3 m x 1,2 m): - 15 000 zł

 • DFA – Drobne formy architektoniczne np. murki oporowe – 6 000 - 10 000 zł

 • oświetlenie ogrodu (3 szt. wys. 2m; 8 szt. wys. 1,2 m; 4 szt. najazdowe):- 8 000 zł

 • system nawadniający: - 12 000 zł

 • trawnik z siewu – 7 500 zł

 • roślinność – 15 000 zł

Razem ok. 70 000 – 85 000 zł

 

* Przedstawiony kosztorysy jest orientacyjny i maja na celu przybliżenie kosztów profesjonalnego wykonania ogrodu o określonej powierzchni. Rzeczywisty koszt założenia ogrodu zależny jest w dużej mierze od:

 • wielkości nasadzanego materiału roślinnego

 • rodzaju materiałów użytych do budowy DFA – Drobne Form Architektoniczne (nawierzchni, tarasów, murków oporowych, zbiornika wodnego)

 • skomplikowaniu projektu ogrodu

 • warunków terenów (leśny, łąkowy, zagruzowany, podmokły itp.)

** W przypadku prostego ogrodu nie ma konieczności wykonywania projektu technicznego

Inne ceny - realizacja:

zbiorniki wodne - wykonane z foli; system filtracji (pompa +filtry), kaskada, kamienie lub skała, rośliny, ryby:

 •    5 m3  (3m x 2,4m x 0,7 m)         -    5 000 zł

 •   10 m3 (3,6 m x 2,8 m x 1,0 m)    -    8 000 zł

 •   20 m3 (5 m x 3,3 m x 1,2 m)       -  15 000 zł

 •   50 m3 (7 m x 4,8 m x 1,5 m)       -  20 000 zł

 • 100 m3 (8 m x 7 m x 1,8 m)          -  30 000 zł

- bogata wersja (specjalne konstrukcje np.: żelbeton, baseny) + 100%

 

Koszt budowy ogrodu

nawierzchnie – wykonanie łożyska, umocowanie (betonowanie) krawężników lub obrzeży, wysypanie i zagęszczenie podbudowy, wysypanie i zagęszczenie podsypki, ułożenie warstwy ścieralnej np. kostki granitowej, wyrównanie. Cena zależy od rodzaju* nawierzchni i stopnia skomplikowania** wzoru nawierzchni (1m2)

 • bazaltowa, granitowa czarna, granitowa czerwona: 250 - 650 zł

 • granitowa żółta: 190 - 450 zł

 • granitowa (szara): 160 – 330 zł

 • otoczaki: 250 – 300 zł

 • kostka betonowa: 120 -150 zł

 • piaskowiec: 150 zł (tylko nawierzchnia piesza)

 • drewniana (pnie): 170 zł

* grubość warstwy ścieralnej:

 • piesza 4-6 cm,

 • pieszo-jezdna 10 - 12 cm,

 • jezdna 15 - 17 cm

** w przypadku dużego stopnia skomplikowania wzoru nawierzchni + 50%

sadzenie drzew* – wykopanie dołu, zaprawienie 1/3 ziemią ogrodową, wysypanie korą 3 cm (1 szt.) np.

 • pojemnik C 20 - 30 zł

 • wysokość 3 m - 100 zł

*cena nie obejmuje materiału roślinnego

nasadzenia drzew i krzewów* – obejmuje wykopanie dołów, zaprawienie, posadzenie drzew i krzewów w kompozycji wg. projektu, wysypanie korą 3 cm

 •   przeliczając na 1m2: 50 -100 zł

*cena obejmuje materiał roślinny

trawnik - przekopanie podłoża, orka glebogryzarką, zagrabienie (wyrównanie terenu i usunięcie chwastów i kamieni), zwałowanie, wysypanie warstwy torfu odkwaszanego, wysianie nasion, podlewanie. W przypadku gleby gliniastej dodatkowe piaskowanie dla rozluźnienia podłoża, a w przypadku gleby piaszczystej wysypanie warstwy gleby urodzajnej (1m2):

 •    trawnik z siewu 1 m2      -   15 zł

 •    trawnik z rolki 1 m2         -   28 zł

system nawadniający – obejmuje wykonanie wykopu i montaż: rur, zraszaczy, instalacji wodnej (rur, łączek, zaworów, zraszaczy, elektrozaworów, reduktorów ciśnienia, filtra, linii kropkujących, szpilek) oraz zegara sterującego, modułów, skrzynek, czujnika deszczowego. Cena zależy od stopnia skomplikowania ogrodu

 •   przeliczając na 1m2: 12 - 25 zł

pielęgnacja - wszelkie prace związaniem z utrzymaniem ogrodu np: opryski, cięcia techniczne, cięcia przyrodnicze, koszenie trawy, pielenie, drobne prace budowlane

 • 1 godzina      -    30 zł

inwentaryzacja drzew i ocena stanu zdrowia

 • 1 drzewo (ogólna)                -  15 - 25 zł

 • 1 drzewo (szczegółowa)     -  100 - 150 zł

nadzór budowlany – nad realizacją projektu wykonywanego przez klienta

 • 1 godzina      -    50 - 100 zł