Oferta

 

 

 

   

Projekty koncepcyjne i techniczne


 • aranżacja roślinności we wnętrzach (biura, apartament, wystawy)

 • aranżacja roślinności na zewnątrz (fabryki, gmachy, przestrzeń publiczna)

 • ogrody przydomowe (domy jednorodzinne, rezydencje, wille, segmenty)

 • place zabaw

 • osiedla mieszkaniowe

 • parki publiczne

 • pola golfowe

 • ogrody zoologiczne

 • ekspozycje dla zwierząt w zoo

Urządzanie


 • zakładanie trawników

 • nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty

 • żywopłoty

Pielęgnacja


 • pielęgnacja drobna: koszenie trawy, usuwanie liści

 • opryski

 • cięcia drzew i krzewów

 • wycinka drzew

Budowa – DFA (Drobne Formy Architektoniczne)


 • nawierzchnie, drogi

 • zbiorniki, oczka wodne, oczyszczalnie ekologiczne

 • murki oporowe, schody ogrodowe

 • ogrodzenia

 • konstrukcje ogrodowe: ogrody zimowe, altany, wiaty, pergole, tarasy

Inne usługi


 • kosztorysy

 • inwentaryzacje roślinności: drzew, krzewów

 • ocena stanu zdrowotnego roślinności

 • zabezpieczanie drzew na placu budowy